Geldigheid Voetbalkadocard

Geldigheid cardsaldo
De Voetbalkadocard is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld.
Voetbalkadocard dient voor het einde van deze geldigheidstermijn te zijn ingewisseld bij een acceptant.

Omruilen
De ontvanger kan enkel en alleen na de verstreken verzilveringstermijn van 2 jaar na aankoopdatum, en gedurende een termijn van 5 jaar nadat de cadeaukaart bij de wederverkoper of het directe verkoopkanaal is verworven een verzoek indienen om (het restant van) de tegenwaarde in geld op een betaalrekening te ontvangen.   
Na het verstrijken van de periode van 5 jaar kan de ontvanger de cadeaukaart niet langer omwisselen in de tegenwaarde in geld.

Aan het omruilen van de cadeaukaart zijn administratieve kosten verbonden. Deze kosten bedragen 15 euro per cadeaukaart. De kosten worden in mindering gebracht op het bedrag dat Voetbalkadocard aan u uitkeert.
De ontvanger zal, indien hij na het vervallen van zijn card (2 jaar na aanschaf) gebruik wenst te maken van zijn recht om het tegoed op zijn cadeaukaart om te wisselen in de tegenwaarde in geld, dit aanvragen via klantenservice@Voetbalkadocard.nl.

De geldigheid van de voetbalkadocard ingezet binnen promotionele *) en/of productplus acties (een promotionele voetbalkadocard) kan afwijken van bovenstaande. De verantwoordelijkheid voor het communiceren van de geldigheidstermijn van een promotionele voetbalkadocard ligt volledig en uitsluitend bij de verstrekkende partij. Een promotionele voetbalkadocard is niet te heractiveren en/of in geldigheid te verlengen.


*) Zoals bijvoorbeeld de ''PSV EnergieDirect Card'' of de ''Eredivisie VriendenLoterij Voetbalkadocard''