DISCLAIMER 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Dit kan het gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of doordat de aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering.

Hoewel wij er alles aan doen de informatie op onze website up-to-date en compleet te houden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaan is door de verstrekte informatie op onze website www.Voetbalkadocard.nl
Voetbalkadocard heeft geen invloed op de content van doorgelinkte websites, wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele verantwoording.

De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Voetbalkadocard worden verwijderd of gewijzigd.